Aquí tinc una selecció dels quadres que anat fet durant anys.
No tots els he pogut emmarcà, i molts han estat regalats.